Facturatie

Facturatie speelt een rol binnen elk bedrijf. Verleende diensten of verkochte producten moeten immers gefactureerd worden aan klanten. De module facturatie van Groeps-kantoor maakt het proces van offertes uitbrengen, orders versturen en factureren eenvoudig.

Mogelijkheden module facturatie

Binnen de module facturatie beschik je over de volgende processtappen:

  • Offerte aanmaken. Met deze optie maak je eenvoudig vanuit je artikelcatalogus een offerte aan, die je direct als PDF naar de klant stuurt.
  • Order aanmaken. Een order aanmaken kan zowel rechtstreeks als vanuit een offerte. Ook een order stuur je direct per mail naar je klant.
  • Factuur aanmaken. Een factuur aanmaken kan zowel rechtstreeks als vanuit een offerte. Als je de factuur gemaakt hebt, stuur je deze direct als PDF naar je klant.

Doordat alle processtappen aan elkaar gekoppeld zijn en los gebruikt kunnen worden, ben je altijd in staat om snel de gewenste informatie te versturen naar je klant. Daarmee verhoog je niet alleen je eigen efficiency, maar verbeter je ook de dienstverlening richting je klanten. Omdat je alles digitaal regelt bespaar je jezelf en anderen een hoop papierwerk.

Alle kosten duidelijk in beeld

Naast deze logistieke processen, biedt de module facturatie bovendien de mogelijkheid om je kosten in beeld te houden. Dankzij deze optie zet je eenvoudig een compliant boekhouding op en voorzie je je accountant van alle benodigde gegevens om bijvoorbeeld je btw-aangifte te verzorgen. Dit verlaagt de accountantskosten en geeft inzicht in de actuele stand van zaken bij je bedrijf.