Privacyverklaring Groeps-kantoor

Groeps-kantoor verwerkt uw persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving. Met deze privacyverklaring informeren we u hoe we uw privacy beschermen. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen waarvoor Groeps-kantoor persoonsgegevens verwerkt.

Gegevensverzameling

Groeps-kantoor verzamelt gegevens van de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres is alleen herleidbaar tot de naam van uw provider of bedrijfsnetwerk.

Groeps-kantoor verzamelt alleen tot personen herleidbare informatie die u uitdrukkelijk en vrijwillig zelf beschikbaar heeft gesteld. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens

Groeps-kantoor gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het leveren van diensten aan onze cliënten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Groeps-kantoor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van gegevens door derden. Als een derde persoonsgegevens verwerkt en op instructie van Groeps-kantoor handelt, sluit Groeps-kantoor met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de AVG-vereisten voldoet.

Grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met verschillende redenen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering onze diensten. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies. We verwerken ook persoonsgegevens voor intern beheer, effectieve communicatie, direct marketing etc. In deze gevallen bieden we u altijd een uitschrijfmogelijkheid.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Groeps-kantoor gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken. Die gebruiken we om het aantal bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren. Omdat de cookies die Groeps-kantoor plaatst niet privacygevoelig zijn, vragen wij hier geen toestemming voor (zie Rijksoverheid).

Groeps-kantoor.nl gebruikt de volgende cookies:

  • PHPSESSID (functioneel)
  • Google Analytics (analytisch)
  • Matoma Analytics (analytisch)

Google Analytics

Groeps-kantoor gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging

Groeps-kantoor heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Medewerkers van Groeps-kantoor die toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@groeps-kantoor.nl.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit verzoek kunt u richten aan info@groeps-kantoor.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Groeps-kantoor behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Groeps-kantoor? Neem dan contact op via info@groeps-kantoor.nl of 085-2733561.